Про Нас
           У 1765 році у Франції в невеликому шахтарському містечку оселився француз Рене Жетик, бухгалтер за фахом і натураліст за покликанням. Одного разу, збираючи екземпляри в навколишньому лісі, він упіймав жабу і приніс її додому. Жаба виявилася довгожителькою і прожила 8 років - в два рази більше ніж зазвичай живуть жаби. Зацікавившись цим явищем, Рене почав досліджувати місцевість, де була спіймана жаба. Передусім він звернув увагу на буйну зелену рослинність. Вирішивши відмітити межі, Рене дістав карту і компас. Стрілка компаса відхилялася то ліворуч, то праворуч. Рене знав, що так буває, коли компас знаходитися поряд з сильним магнітом.
           Це дало початок магнітним дослідам натураліста. Експериментуючи з магнітними полями, Рене досяг дивовижних результатів в поліпшенні самопочуття. Вершиною дослідів стали магнітні прикраси, які він виготовляв власноручно. Першим виробом була брошка у формі жаби. І не випадково жаба стала символічно першою прикрасою з магнітом, адже саме вона вважається хтоничною (священною) твариною і втілює собою дику природну потужність землі. Властивості магнітів упродовж трьох століть вивчали багато вчених, проте ідея магнітних прикрас так і залишалася нікому не відомою. Все змінилося в 2000 році, коли Петра Деринг в одному з антикварних салонів звернула увагу на старовинні металеві прикраси. Розговорившись з продавцем, вона добула неабиякий пожовклий том записок Рене. Перевірка описаних дослідів на сучасному устаткуванні підтвердила чудодійну силу магнітів. Петра Деринг заснувала виробництво магнітних прикрас.
            Назва компанії "Energetix" присвячена чарівній енергії магнітів і в той же час містить в собі ім'я Рене Жетик, а логотип зображує ту саму жабу, завдяки якій було зроблено відкриття.

СЬОГОДНІ "ЕНЕРДЖЕТІКС" - ЦЕ СИМВОЛ ЕНЕРГІЇ, ЗДОРОВ'Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ!


           В 1765 году во Франции в небольшом шахтерском городке поселился француз Рене Жетик, бухгалтер по специальности и натуралист по призванию. Однажды, собирая экземпляры в окружающем лесу, он поймал лягушку и принес ее домой. Лягушка оказалась долгожительницей и прожила 8 лет - в два раза больше чем обычно живут лягушки. Заинтересовавшись этим явлением, Рене начал исследовать местность, где была пойманная лягушка. Прежде всего он обратил внимание на буйную зеленую растительность. Решив отметить пределы, Рене достал карту и компас. Стрелка компаса отклонялась то слева, то справа. Рене знал, что так бывает, когда компас находиться рядом с сильным магнитом. Это дало начало магнитным опытам натуралиста.
           Это дало начало магнитным опытам натуралиста .Экспериментируя с магнитными полями, Рене достиг удивительных результатов в улучшении самочувствия. Вершиной опытов стали магнитные украшения, которые он изготавливал собственноручно. Первым изделием была брошка в форме лягушки. И не случайно лягушка стала символически первым украшением с магнитом, ведь именно она считается хтоническим (священным) животным и олицетворяет собой дикую природную мощь земли.
       Свойства магнитов на протяжении трех столетий изучали многие ученые, однако идея магнитных украшений так и оставалась никому  не известной. Все изменилось в 2000 году, когда Петра Деринг в одном из антикварных салонов обратила внимание на старинные металлические украшения. Разговорившись с продавцом, она добыла изрядно пожелтевший том записок Рене. Проверка описанных опытов на современном оборудовании подтвердила чудодейственную силу магнитов. Петра Деринг основала производство магнитных украшений. Название компании «Energetix» посвящено волшебной энергии магнитов и в то же время содержит в себе имя Рене Жетик, а логотип изображает ту самую лягушку, благодаря которой было произведено открытие.

СЕГОДНЯ «ЭНЕРЖЕТИКС» - ЭТО СИМВОЛ ЭНЕРГИИ, ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
 
03150 м. Київ, вул. Антоновича, 48Б
телефон: (044) 287 24 24
моб. (050) 387 06 31